Avís legal

Informació general per a complir la llei 34/2002

Titular Margarita Julià Barceló
Direcció C/ Cima 22, baixos - 07011 Palma
Contacte info@taxisdemallorca.com
N.I.F.  43.097.994 - L

Taula de preus dels serveis

Trasllats port/aeroport Preu detallat a la secció Tarifes (IVA inclosa)
Serveis especials Preu detallat a la secció Tarifes (IVA inclosa)
Excursions Consultar-ho per mitjà de la secció Consultes